Rujukan

Longman Esensi Kemahiran

Hidup Bersepadu PMR (Teras &

Pilihan Kemahiran Teknikal)

ISBN: 9789673008117
Author: Noh bin-Lasa, Tan Heng Sun, Ahmad Nazri bin Abd Aziz, Paridah bt Megat Pauzan, Mohamad Khairi bin Mat Said
Category: Secondary
Group: Kemahiran Hidup
Year of Publication: 2009

Longman Esensi
� Panduan Revisi untuk Sukses

Longman Esensi Kemahiran Hidup Bersepadu PMR (Teras & Pilihan KT) ialah teks komprehensif yang dapat membantu pelajar memperlengkap diri untuk menghadapi peperiksaan. Kandungannya yang padat dan tepat, berserta latihan kendiri yang mencukupi dan pedoman peperiksaan yang bermanfaat, menjadikan buku ini sebagai panduan revisi yang sangat efektif kepada pelajar yang ingin mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu.

Nota Efektif
– Merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran
– Penggunaan bahan grafik dan gambar foto untuk memudahkan kefahaman
– Reviu bab untuk mengingat kembali topik-topik yang dipelajari

Berfokus pada PMR
– Ujian untuk menilai keupayaan dan pengetahuan pelajar tentang subtopik yang penting
– Praktis bertopikal untuk menguji penguasaan pelajar tentang semua topik
– Kertas pentaksiran berdasarkan format peperiksaan terkini

Jadikan Kemahiran Hidup Nyata!
– Halaman warna-warni yang menceriakan pengalaman belajar anda!
Kembaralah ke dunia pembelajaran kendiri yang merangsang dan efektif apabila anda menyelami halaman warna-warni yang kaya kandungannya. Pembelajaran kendiri

Advertisements

One Response

  1. saya pelajar tahun akhir teknologi dan pendidikan kemahiran hidup utm..saya nk thu…dalam pengurusan bengkel apakah sistem pengurusan dan teori pengurusan yang sering di gunakan dalam membantu proses pengurusan sesebuah bengkel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: