Projek rumah api

masih boleh didapati. sila whatsapp 0179303919

projek rumah api

harga terkini RM9.50/unit

RBT tingkatan 1

Tenangkan jiwa Anda…. Banyak keluhan.. sabar cikgu2…

rbt

 

MATLAMAT PROGRAM REKA BENTUK TEKNOLOGI (Jab KH IPG THO)

MATLAMAT PROGRAM REKA BENTUK TEKNOLOGI

  1. PENGENALAN

Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru  (IPG) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai bidang.   Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.

  1. MATLAMAT PROGRAM

Matlamat program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan profesionalisme dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah pendidikan Guru.

  1. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Para lulusan PISMP Dengan Kepujian (Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah) berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang

i.      mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dengan bidang Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah;
ii.      menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah;
iii.      menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi dan etika profesional keguruan;
iv.      berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah dalam pelbagai situasi sebenar;
v.      memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; dan
vi.      menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

sumber:http://jkhiptho.blogspot.com/

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)

CADANGAN PENYELARASAN TAJUK PNP DAN PBS TAHUN 2015

RANCHANGAN TAHUNAN .2015 (1)

PT3, MODERASI DAN VERIFIKASI

Salam sejahtera

Tentunya para guru KHB agak sibuk sekarang ini. Apatah lagi yang ‘terlantik’ sebagai PKw dan KPKw. Saya yakin anda semua sibuk membuat moderasi skrip jawapan calon PT3. Semoga dalam kesibukan anda tidak mengabaikan tanggungjawab kepada keluarga.

Ramai lagi yang menganggap PT3 adalah pengganti PMR. Bagi saya, PT3 ialah instrumen PP dan merupakan sebahagian daripada komponen PBS. Komponen PBS ada 4. Pertama Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, PAJSK dan Psikometrik. Maknanya murid tingkatan 3 akan mendapat 1 keputusan PP (PT3), beberapa keputusan PS yang bergantung kepada mata pelajaran yang diambil di sekolah, 1 keputusan PAJSK dan 1 keputusan Psikometrik.

Apabila berlaku tersalah anggapan PT3 pengganti PMR, maka berlumba-lumbalah nak pastikan result PT3 ramai yang mendapat gred A. Malah soal integriti pun mungkin diketepikan apabila soalan boleh dimuat turun di sekolah masing-masing.

Apabila Skrip jawapan calon di buat moderasi oleh PKw, terjumpalah jawapan calon yang tidak mengikut panduan penskoran serupa. Bukan satu, tetapi kesemua skrip yang dibuat moderasi. Maknanya jawapan salah serupa.

Tentunya anda dapat membuat andaian bagaimana kes sebegini berlaku.

Selamat bermoderasi dan berverifikasi.

wassalam

Rak Buku di FROG VLE

rak bukuWalaupun ianya masih tidak lengkap, namun guru-guru boleh mencuba “rak buku” yang disediakan oleh FrogStore. Guru juga boleh membantu pelajar mencari bahan-bahan PdP di FrogStore.

Projek Tahun 4 Rumah Api

salam untuk semua guru KHSR T4. Jangan peningkan kepala untuk menjalankan kerja projek. Masa pergi kursus diajar dan ditunjuk untuk membuat projek Lampu Kecemasan… Tapi, apabila keluar buku teks… projek RUMAH API lah pula….!!!. Tidak mengapa cikgu2.. buatlah yang mana terdaya… janji buat, untuk anak bangsa kita.

projek rumah api

Kalau cikgu rasa nak juga buat projek rumah api.. Cikgu boleh Order dengan Koperasi Guru Teknikal Kelantan BHD. Tel: 09-7861989 atau terus menghubungi cikgu Din (017-9303919) Harga : RM6.90/unit…